Generalitat de Catalunya. Department de Salut. Mutilació genital femenina. Prevenció i atenció. 2006